Program WF-CRM dla biznesu - innowacyjne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami

Program komputerowy WAPRO WF-CRM został zaprojektowany z myślą o potrzebach firm, związanych ze sprawnym zarządzaniem relacjami z klientami. Jego zadaniem jest wspieranie i optymalizacja procesów biznesowych w zakresie pozyskiwania nowych kontaktów i utrzymywania dotychczas zbudowanych relacji z klientami na satysfakcjonującym dla obu stron poziomie. Spełnia więc oczekiwania firm stawiających w centrum zainteresowania wymagania i potrzeby klientów.

WF-CRM Pudełko

 

W programie można stworzyć wirtualny model każdego przedsiębiorstwa i uzyskać kompleksowy obraz relacji firmy z poszczególnymi klientami. Uniwersalne możliwości programu pozwalają uzyskać bezcenną, kompletną wiedzę na temat dotychczasowego przebiegu relacji z danym klientem, począwszy od fazy nawiązania pierwszego kontaktu aż do chwili bieżącej i działań planowanych w przyszłości. Program w inteligenty sposób zbiera dane na temat działań firmy, pozwalając uporządkować w czytelny i przejrzysty sposób informacje o wszystkich sprawach dotyczących danego klienta.

 

Program stanowi nowość w ofercie producenta aplikacji biznesowych Asseco WAPRO, udowadniając, że połączenie wieloletniego doświadczenia z możliwościami zapewnianymi przez innowacyjne technologie informatyczne, daje doskonałe rezultaty w dziedzinie funkcjonalnego oprogramowania dla biznesu. Aplikacja wyróżnia się pod kątem user experience oferując przejrzysty, w pełni zrozumiały i intuicyjny w obsłudze interfejs użytkownika.

WF-CRM 3d

 

Wdrożenie programy w firmie pozwala zwiększyć czytelność przebiegu relacji z klientem i usprawnić procesy zarządzania relacjami. Specyfiką programu Asseco WAPRO jest możliwość wszechstronnego dopasowania się do potrzeb, wymagań i oczekiwań konkretnego użytkownika w elastyczny i przyjazny sposób. Dodatkowym atutem aplikacji jest wbudowany program pocztowy zapewniającym możliwość kompleksowego zarządzania przychodzącą i wychodzącą korespondencją pocztową firmy, co pozwala uniknąć konieczności instalowania dodatkowych programów. O przedsiębiorstwa korzystające z programu Microsoft Outlook twórcy systemu WAPRO WF-CRM zadbali, oferując im pełną integrację z programem.

 

Firmy, w których zostały już wdrożone inne aplikacje biznesowe z asortymentu Asseco WAPRO, mogą skorzystać z możliwości synchronizacji z systemem WF-Mag dla Windows on-line, dla uzyskania większej efektywności i wykorzystania wszystkich możliwości oprogramowania dostarczanego przez tego dostawcę.

 

Ogólna charakterystyka właściwości programu WF-CRM

Wieloletnie doświadczenie i perfekcyjna znajomość potrzeb rozmaitych firm w zakresie oprogramowania, która charakteryzuje specjalistów Asseco WAPRO, uczyniło z programu do zarządzania relacjami z klientami Funkcjonalne i nowoczesne narzędzie, które ułatwia codzienną działalność przedsiębiorstwa w tym zakresie.

 

Właściwości programu zostały zaprojektowane w sposób wyjątkowo elastyczny, który umożliwia korzystanie z jego bogatych możliwości zarówno firmom, stanowiącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak też małym i średnim firmom, którym zależny na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacjami z klientami. Jest on jednak szczególnie przydatny w dużych przedsiębiorstwach, w których lista klientów jest długa, a sprawne zarządzanie kontaktami z każdym z nich pomaga utrzymać profesjonalny i pozytywny wizerunek firmy w ich oczach.

 

 

Możliwości programu:

 • Program został wyposażony w elastyczną formatkę danych, która umożliwia wprowadzenie bardzo dużej ilości danych związanych z jednym obiektem w czytelnej i przejrzystej formie. Poszczególne okna formatek grupują informacje w osobnych kartach, z których każda stanowi okno tematyczne zawierające informacje dotyczące tylko i wyłącznie określonego obszaru danych. Wszystkie dostępne narzędzia, jakie wykorzystuje formatka danych są zgrupowane w tak zwanym Menu Wstążki. Menu Wstążki stanowi element nowoczesnego i prostego w obsłudze interfejsu użytkownika, przedstawiającego wszystkie polecenia zorganizowane w kilka grup. Każda z grup pozwala na uruchomienie dostępnych funkcji okna zgodnie z operacjami akurat wykonywanymi w programie. Struktura Menu Wstążki umożliwia utworzenie nowego obiektu w kontekście innego obiektu. Każde z okien formatki danych można przystosować do specyficznych potrzeb indywidualnego użytkownika, zmieniając rozmiary lub układ poszczególnych pól czy też usuwając zbędne etykiety z widoku. Istnieje możliwość zapisania nowego formatu okna w formie niezależnych ustawień dla konkretnego użytkownika. Poza standardowymi polami znajdującymi się na formatkach danych, w programie udostępniono również pola takie jak: hiperłącza pozwalające na szybkie otwarcie związanych z nimi obiektów oraz pola wyboru wykorzystujące skrócone formularze danych, które umożliwiają błyskawiczne budowanie i odnajdywanie związków pomiędzy różnymi elementami.

 

 • Program posiada elastyczne okno przeglądania danych (tak zwany browser). W oknie przeglądania danych dane są zaprezentowanie w formie tabeli. W każdej z kolumn zostaje zapisana informacja o pewnej cesze rekordu (na przykład nazwa klienta, stanowisko, numer telefonu itd.), Istnieje możliwość dostosowania widoku tabeli do indywidualnych potrzeb użytkownika poprzez zmianę układu kolumn, a następnie zapisanie wybranych ustawień w kontekście konkretnego użytkownika. Zastosowany w programie nawigator danych pozwala sprawnie poruszać się pośród ogromnej ilości zapisanych rekordów. Korzystanie z zaawansowanych funkcji porządkowania danych sprawia, że wyszukanie wymaganych danych jest proste i szybkie (do dyspozycji użytkownika są między innymi następujące funkcje porządkujące: grupowanie, sortowanie i filtrowanie).

 

 • Bardzo przydatnym narzędziem są zaawansowane metody filtrowania, grupowania i sortowania danych uruchamiane w oknach przeglądania danych (browserów). Przy użyciu wbudowanego edytora filtrów można stworzyć własne, rozbudowane kryteria filtrowania i sortowania danych. Kryterium wyszukiwania można zapisać przy pomocy funkcji porządkowania jako prywatne ustawienia konkretnego użytkownika, z których można skorzystać przy następnym użyciu programu.

 

 • Program posiada kalendarz o bardzo szerokim zakresie funkcjonalności. Narzędzie jest bardzo wygodne i ma przejrzystą, bardzo przejrzystą dla użytkownika strukturę pozwalającą na całkowicie intuicyjną obsługę opcji dostępnych w kalendarzu. Obsługa funkcji kalendarza jest niezwykle łatwa: naciskając jeden klawisz można korzystać z funkcji kopiowania, wklejania i przenoszenia terminów na inne dni, a nawet na kalendarze innych użytkowników. Można również stworzyć przypomnienia dla zbliżających się terminów i dostosować wygląd kalendarza do preferencji i potrzeb danego użytkownika. Użytkownik może zmieniać dokładność wyświetlania kalendarza i zakres widoku zgodnie ze swoimi potrzebami, a następnie zapisać wybrane ustawienie w swoim kontekście. Terminy w kalendarzu aplikacji są kompatybilne z terminami w programie Microsoft Outlook 2007®.

 

 • Właściwości programu pozwalają na przypisanie właściciela (pracownika) do danego obiektu (definiowanego jako kontakt, działanie czy wydarzenie). Dzięki temu każdy użytkownik może na bieżąco sprawdzać stan prowadzonych przez siebie spraw lub też przypisać (oddelegować) konkretny obiekt do innego właściciela (pracownika) poprzez zmianę szeregu własności każdego rekordu. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest fakt, że użytkownik może sprawdzić stan spraw, za które odpowiada, w każdym browserze.

 

 • Program zapewnia możliwość ustawienia widoczności każdego z obiektów dla innych użytkowników. Obiekt można zapisać jako prywatny (widoczny dla jednego użytkownika) lub ograniczyć jego widoczność dla innych osób korzystających z systemu. Dzięki tej właściwości, można rozszerzyć wykorzystanie programu również na obszary niezwiązane bezpośrednio z działalnością biznesową i poza informacjami stricte służbowymi zapisywać w nim również informacje o charakterze osobistym. Zastosowane rozwiązania pozwalają na bezkonfliktowy dostęp do danych przez wielu pracowników jednocześnie. Na jednym obiekcie może pracować równocześnie wielu użytkowników, a funkcja inteligentnego aktualizowania odpowiada za dostarczanie informacji o autorze i czasie dokonanych modyfikacji i możliwość nadpisania albo porzucenia zmian w danych.

 

 • Szeroki wybór dostępnych "skórek" czyli atrakcyjnych i zróżnicowanych kolorystycznie motywów graficznych programu stwarza możliwość zastosowania skórki najbardziej odpowiadającej preferencjom konkretnego użytkownika, pozwalając mu na nadanie programowi prywatnych ustawień wyglądu przypisanych do użytkownika.

 

 • Aplikacja posiada zaawansowane mechanizmy dostępu do danych, które pozwalają osiągnąć optymalną wydajność oprogramowania. Ta właściwość jest przydatna szczególnie podczas pracy z bardzo dużymi bazami danych, zawierającymi ogromna ilość rekordów.

 

 • Bardzo istotnym atutem programu jest zgodność interfejsu użytkownika z aplikacjami Microsoft Office 2007, co znacznie ułatwia korzystanie z pełnych możliwości programu i skraca czas potrzebny do przyswojenia jego obsługi. Program został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami tworzenia zaawansowanych systemów informatycznych. Główne okno programu daje dostęp do menu oraz kalendarza. Układ narzędzi, takich jak kalendarz, browsery, formatki danych są spójne z interfejsem Microsoft Office 2007. Program jest w stanie pracować w trybie MDI, umożliwiającym pracę z wieloma oknami w tym samym czasie, co znacznie ułatwia wykonywanie zadań, gdyż nie ma konieczności zamykania jednego okna w celu otwarcia innego.

 

Ogólna charakterystyka głównych funkcji programu

Podstawowe funkcjonalności programu zostały zgrupowane w 7 modułach. Każdy z modułów pozwala na sprawne zarządzanie innym obszarem firmowej działalności:

 • Moduł Terminy - użytkownik może w nim wykonać takie zadania, jak:
  • zaplanować terminy służbowe i prywatne
  • delegować terminy innym użytkownikom programu
  • korzystać z rozbudowanego, intuicyjny w obsłudze kalendarza.
  Moduł Terminy współpracuje z programem Microsoft Outlook 2007®.

 

 • Moduł Kontakty umożliwia:
  • rejestrację wszystkich rodzajów kontaktów firmowych (w tym kontaktów teleadresowych, kontaktów do kontrahentów, osób kontaktowych w innych firmach i działach, danych jednostek organizacyjnych firmy oraz zatrudnionych pracowników)
  • rejestrację danych (zarówno statycznych, jak i dynamicznych) o kontakcie: listy, e-maile, faksy, spotkania, wyjazdy itp.)
  • rejestrację kontaktów służbowych, a także prywatnych
  • zaplanowanie terminów i oraz zaprogramowanie przypomnień związanych z dasnym kontaktem
  • rejestrację wszelkich wydarzeń, podejmowanych działań i terminów w kontekście danego kontaktu
  • dołączanie do kontaktu załączników, takich jak pliki czy notatki.
  Moduł Kontakty współpracuje z programem WF-Mag dla Windows Asseco WAPRO.

 

 • Moduł Relacje pozwala:
  • definiować wiele typów relacji i zależności między poszczególnymi kontaktami
  • określić role wszystkich kontaktów wchodzących w skład konkretnej relacji
  • rejestrować daty rozpoczęcia i zakończenia współpracy z konkretnym kontaktem.

 

 • Moduł Działania stwarza wiele możliwości w zakresie:
  • rejestracji podstawowych typów działań związanych z kontaktem takich jak: sprawa, spotkanie służbowe, zadanie, wyjazd służbowy, odbyta lub planowana rozmowa telefoniczna
  • rejestracji złożonych działań, takich jak sprawa, na którą składa wiele działań podstawowych (na przykład rozmowa telefoniczna, zadanie, wyjazd, spotkanie)
  • rejestracji i automatycznego powiązania działań związanych z danym kontaktem
  • rejestracji i automatycznego powiązania różnych wydarzeń związanych z konkretną sprawą
  • planowania terminów oraz przypomnień związanych z danym działaniem
  • możliwości dołączania do działań załączników, takich jak pliki czy notatki.
  Moduł Działania jest umożliwia synchronizację zadań z programem Microsoft Outlook 2007®.

 

 • Moduł Wiadomości pozwala na kompleksowe zarządzanie firmową korespondencją wychodząca i przychodzącą. Posiada funkcje:
  • rejestrowania wielu zróżnicowanych typów wiadomości, w tym listów, faksów i e-maili
  • daje możliwość powiązania każdej przychodzącej lub wychodzącej wiadomości z konkretnym kontaktem lub sprawą sprawą
  • zautomatyzowanej pracy z wbudowanym programem pocztowym
  • definiowania w programie wielu kont pocztowych
  • dołączania do wiadomości różnorodnych załączników, takich jak pliki czy notatki.
  Moduł Wiadomości współpracuje z programem Microsoft Outlook 2007®.

 

 • Moduł Załączniki pozwala na:
  • rejestrację i automatyczne powiązanie załączników dotyczących konkretnego działania związanego z danym kontaktem, wydarzeniem lub działaniem
  • otwieranie plików przy pomocy programów zdefiniowanych w systemie.
  Moduł Załączniki można wykorzystywać w innych modułach oprogramowania.

 

 • Moduł Zarządzanie - pozwala sprawnie zarządzać programem, jego funkcjami i właściwościami. Posiada funkcje:
  • definiowania kont i uprawnień dla każdego z użytkowników programu
  • definiowania danych związanych z kontem użytkownika
  • konfiguracji danych kont pocztowych
  • konfiguracji danych z profilu Microsoft Outlook 2007®
  • zarządzania synchronizacją programu on-line z systemem WF-Mag dla Windows
  • definiowania słowników

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać