Program dla menedżerów i nie tylko

Dobre zarządzanie to zarządzanie skuteczne, a żeby mogło ono takie być - zwłaszcza, jeśli zarządzamy małą lub średnią firmą - niezbędne jest posługiwanie się odpowiednią aplikacją, która pomoże usystematyzować informacje, posegregować dane i ujednolicić cały proces. Decydując o wyborze danego programu warto najpierw prześledzić opcje oferowane przez jego twórców oraz zastanowić się, czy to naprawdę wszystko, czego potrzebujemy. Oczywistym jest fakt, że najlepiej kupić produkt, który w jak największym zakresie odpowie na nasze potrzeby. Jedna z możliwości to wybór programu oferowanego przez firmę Wapro - wf-best, który umożliwia prowadzenie ewidencji i kontrolę nad środkami trwałymi będącymi w posiadaniu firmy. Można go zakupić w wersji dla systemu Windows lub korzystać z niego online na platformie firmy Wapro. Produkt występuje w wersji Biznes oraz w wersji Biuro.

Elastyczność

Oba warianty różnią się między sobą całkiem znacznie liczbą prowadzonych jednostek, jednak to w zasadzie podstawowa i jedyna rozbieżność pomiędzy nimi. Poza tym umożliwiają one prowadzenie ewidencji stanowisk kosztowych oraz zawierają możliwość klasyfikowania i uzupełniania środków trwałych, co zapewnia elastyczność i dopasowanie programu do sytuacji panującej w danej organizacji. Pomocna z pewnością będzie również rozbudowana lista kontrahentów zawierająca także wszystkie potrzebne dane kontaktowe oraz ewidencja pracowników. Warto wspomnieć, że działanie programu umożliwia również podzielenie środków trwałych na odrębne kategorie, co sprawia, że dane stają się bardziej czytelne i zrozumiałe.

Przejrzystość i czytelność

Wf-best to możliwość dokładnego i przejrzystego ewidencjonowania środków trwałych oraz czynników niematerialnych, a także prawnych. Takie informacje jak: numer inwentarzowy, osoba odpowiedzialna za dany środek, stanowisko kosztowe, charakterystyka określonych środków trwałych, ich składniki, wartość, ważne daty (np. zakupu, rozpoczęcia użytkowania, amortyzacji) oraz inne dane mogące mieć znaczenie dla przebiegu konkretnego procesu, użytkownicy programu wprowadzą, a potem znajdą bez problemu. Twórcy programu próbowali przewidzieć różne sytuacje, na które może natknąć się jego użytkownik, więc wprowadzili możliwość dodania środka trwałego zamortyzowanego częściowo oraz opcję pozwalającą na umieszczenie dodatkowych informacji dotyczących wprowadzonych danych. Ważnym elementem programu może być prowadzenie ewidencji działań dotyczących danego środka i spis dokumentów odnoszących się do niego. Dzięki opcji przypisania środków do wyżej wspomnianych kategorii i rozbudowanej opcji filtrowania informacji, wyszukanie konkretnych wiadomości nie zajmie dużo czasu.

Wyposażenie i amortyzacja

Dzięki wspomnianemu już wyposażeniu programu w komplet informacji dotyczących danego środka trwałego, możliwość ich kategoryzowania, filtrowania oraz dopisywania dodatkowych danych, znacznie wzrasta łatwość i szybkość zarządzania organizacją. To jednak jeszcze nie wszystko, bo system przewiduje też opcję poprowadzenia odrębnej amortyzacji podatkowej i bilansowej, oferując szeroki wachlarz rodzajów amortyzacji. Twórcy wf-best rozumieją również, że ważna jest możliwość szybkiego uzyskania odpisów i przewidzieli opcję ich generowania co miesiąc, co trzy miesiące lub raz do roku. W przypadku amortyzacji podatkowej przewidziano także możliwość odpisania 30% w pierwszym roku korzystania. Program umożliwia również wyłączenie określonego środka z amortyzacji w danym czasie lub cyklicznie.

Operacje systemowe

Firma Wapro postawiła na cały wachlarz operacji systemowych, które z pewnością zainteresują klientów. Program posiada opcję likwidacji całkowitej lub częściowej oraz całkowitej lub częściowej sprzedaży. Środek trwały można poddać ulepszeniu, przeszacowaniu lub nieodpłatnie przekazać go gdzie indziej. Można też dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej za dany element oraz zmienić miejsce jego wykorzystania. Dokonanie korekty planu amortyzacji lub samej amortyzacji również w wielu przypadkach może okazać się pomocne. Jak wspomniano wcześniej, dobrze zaplanowany, rozbudowany proces filtracji umożliwia szybkie odszukanie potrzebnego elementu, a prowadzenie ewidencji wszystkich przeprowadzonych operacji to gwarancja możliwości powrotu do przeszłych danych i odtworzenia minionych procesów.

Dokumentacja to podstawa

Wyżej wspomniana opcja ewidencjonowania obejmuje również możliwość wygenerowania i ewidencji standardowych dokumentów, takich jak: PT, OT, LC itp. Dokumenty te można przefiltrować po nazwach artykułów, numerach oraz datach wygenerowania, a także nadać maski. Ważnym elementem jest też opcja wystawiania dokumentów zakupu dowolnego środka trwałego lub części wyposażenia oraz wprowadzenia ich do ewidencji. W przypadku dokumentów zakupu istnieje również możliwość filtrowania ich poprzez nazwę kontrahenta (poza standardowymi opcjami filtrowania po numerze, numerze wewnętrznym oraz dacie wystawienia dokumentu), co dodatkowo ułatwia szukanie.

Rejestry not księgowych

Program oferuje dwie opcje generowania dekretów. Jedną z nich jest bazowanie na wzorcach księgowania. W takiej sytuacji każdy wzorzec stanowi zbiór operacji standardowych powiązanych z określonymi kontami. Do tych kont procentowo przydziela się wartości operacji, co skutkuje powiązaniem danego środka trwałego z konkretnym wzorcem księgowania. Druga opcja generowania dekretów oparta jest o tak zwany metajęzyk dekretów. Po zdefiniowaniu konkretnych parametrów, funkcji oraz metod księgowania następuje generowanie numerów kont oraz przypisanych do nich konkretnych wartości. Wygenerowane dekrety również ulegają ewidencjonowaniu i także tutaj pomocna w ich wyszukaniu będzie opcja filtrowania. Ważną funkcją programu jest możliwość wyeksportowania dekretów do specjalistycznego programu księgowego, takiego jak WF-Fakir (lub do innego podobnego).

Interesujące dodatki

Program zawiera też kilka dodatkowych możliwości. Jedną z nich jest kontrola dostępu, dzięki której można nadzorować wgląd konkretnych osób do poszczególnych części: modułów, raportów oraz wykonywanych czynności. To właściwość szczególnie istotna w organizacji, w której do programu będzie miało dostęp sporo osób. W tym przypadku kontrola dostępu pozwoli ograniczyć ryzyko wglądu do danych przez osoby nieuprawnione. Warto pamiętać też o możliwości dodawania kolejnych informacji dotyczących konkretnych środków lub określonych wartości. Dodatkowo program oferuje jeszcze dwie opcje. Jedna z nich to tworzenie raportów w Crystal Report, co jednocześnie skutkuje możliwością współpracy z bazami pisanymi w języku SQL. Inna opcja to eksport danych do programu Excel.

Podsumowanie

W procesie zarządzania firmą warto korzystać z możliwości oferowanych przez nowoczesne programy i systemy komputerowe. Jednolita, elastyczna i przejrzysta aplikacja, w której będą zgromadzone ważne informacje, pozwoli usprawnić proces zarządczy oraz funkcjonowanie całej organizacji. Warto, by twórcy tej aplikacji wzięli pod uwagę jak największą liczbę nieprzewidzianych zdarzeń i stworzyli program, który pozwala na sporą elastyczność działania. To wszystko można znaleźć w obu wariantach aplikacji firmy Waprowf-best. Jeśli więc jako właściciele firmy zastanawiacie się nad usprawnieniem procesów przebiegających w organizacji, zakup takiego programu to opcja warta przemyślenia. Zwłaszcza, że istnieje również możliwość korzystania z niego w wersji usługi online na stronie Wapro. W końcu nowoczesne zarządzanie to także zarządzanie oparte na informatyzacji przedsiębiorstwa.

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać