System wspierający wielowymiarową analizę danych

Program Asseco WAPRO powstał z myślą o wspieraniu przedsięwzięć mniejszych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cały program pomaga w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, wspiera działania księgowe czy zarządzanie sprzedażą, w zależności od wybranego przez przedsiębiorcę modułu. Nie stanowi on gotowego narzędzia do przygotowania raportów - jego domeną jest kompleksowe analizowanie różnorodnych danych.

 

Program Analizy powstał z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (wersja WAPRO Biznes) oraz nieco większych średnich przedsiębiorstwach (WAPRO Prestiż). W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa program umożliwia dokonywanie różnego rodzaju analiz, które można także zaimplementować do posiadanych programów z serii WF, służących do monitorowania sprzedaży, dokonywania rozliczeń czy prowadzenia wszystkich rozliczeń fiskalnych. Program służący do tworzenia analiz doskonale uzupełnia ofertę pozostałych programów z serii WF, wśród których można znaleźć zarówno programy kadrowo-płacowe, system CRM, jak i programy do zarządzania sprzedażą i pokazujące stany magazynów.

 

Bazując na swoim doświadczeniu firma Asseco stworzyła serię programów, dzięki którym prowadzenie różnego rodzaju przedsięwzięć biznesowych jest zdecydowanie łatwiejsze. Wszystkie programy są niezwykle intuicyjne i od użytkownika nie wymagają skomplikowanej wiedzy informatycznej czy analitycznej. Twórca systemu prezentuje możliwości swoich programów w czasie webinariów, dedykowanych dla użytkowników, aby w ten sposób ułatwić zapoznanie się z funkcjonalnością programów. Webinaria są bezpłatne, a wśród tego rodzaju szkoleń online, udostępnionych na stronie programu, dwa webinaria poświęcone są na zapoznanie z analitycznymi możliwościami programu.

 

Sam system, dzięki doskonałej współpracy z innymi programami z serii WAPRO, udostępnia zawsze aktualne analizy. Działania kadry zarządzającej na pewno wspiera system WF-Analizy, który w zależności od wybranej opcji przedstawia w postaci graficznej, drukuje lub eksportuje do pliku dane, wygenerowane bezpośrednio z jednego z systemów księgowych i sprzedażowych. Program pozwala na pokazanie w czytelnej postaci danych, pochodzących z programów: WF-Mag do zarządzania sprzedażą i magazynami, systemu dla kadr i płac WF-GANG, systemu do rozliczania środków trwałych WF-best czy systemu WF-FaKir dla działów finansowych i księgowości oraz WF-KaPer ułatwiającego prowadzenie księgi podatkowej w wersjach stworzonych do komputerów z systemem operacyjnym Windows.

 

Każda analiza może być przeprowadzona według własnych wytycznych bądź też w oparciu o kreatora, który został dla wygody użytkowników wbudowany w system. Dzięki wbudowanej, wygodnej przeglądarce program WAPRO WF-Analizy pozwala na prezentację danych zarówno w postaci czytelnej tabeli, jak i wykresu, przy czym sposób prezentacji danych czy też ich dobór jest dokonywany przez użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki. Do obsługi, a zatem i do stworzenia wybranych analiz, wystarcza mysz komputerowa, bowiem tworzenie analiz wykorzystuje bardzo proste rozwiązanie, polegające na publikowanie jedynie tych informacji, które użytkownik zaznaczy.

 

 

Podstawowe funkcjonalności systemu WF-Analizy

 • Program daje możliwość przygotowania własnych analiz, które następnie można wydrukować, pokazać w postaci graficznej lub eksportować do pliku. Dostępne są następujące formaty plików: PDF, TXT, RTF, XLS, HTML, XLSX, dzięki czemu dane analityczne można wykorzystywać w różnych innych programach. Oprócz podstawowej funkcjonalności analitycznej użytkownik może się skupić na wybranych aspektach działalności, wykonując analizę sprzedaży czy analizę danych finansowych.

 

 • Analiza sprzedaży w programie wykorzystuje dane z programu WF-Mag i w bardzo przejrzysty sposób prezentuje kontakty z kontrahentami z punktu widzenia wartości sprzedaży, zysku czy marży. W tej części można także analizować sprzedawany asortyment według różnych parametrów, ale równie efektywne będzie analizowanie danych pod kątem wystawionych dokumentów handlowych, po dacie ich wydania czy też według wybranego zakresu czasowego.

 

 • Analiza danych finansowych w podstawowej wersji programu pozwala na analizowanie zapisu danych na wybranych kontach (Obroty Winien i Ma) oraz na analizę rozrachunków w firmie, także tych dokonywanych w walucie. Ważne jest to, że program opiera te analizy na danych z programu WF-FaKir. W wersji Prestiż programu jest dostępna opcja, pozwalająca na określenie, na którym MPK powstają w firmie największe koszty. Ich określenie pozwala jednocześnie na porównanie ich z analogicznymi okresami oraz umożliwia stwierdzenie, czy te koszty rosną czy maleją i w jakim tempie.

 

 • Wspomniane dane mogą być zaprezentowane w formie graficznej. Rodzaj i sposób prezentacji pozostaje w gestii użytkownika, który ma do dyspozycji wykresy kołowe i słupkowe, które mogą być zaprezentowane jako wykresy płaskie, jak i przestrzenne (wykresy 3D). Każdy z nich może być dostosowany do danych, aktualnie prezentowanych na wykresie - dobór danych czy kolorystyka zależą jedynie od potrzeb użytkownika. Dużym ułatwieniem jest także możliwość prezentowania danych w postaci wykresu i tabeli przestawnej, w zależności od wyboru sposobu prezentowania danych.

 

 

Dostępność systemu

WAPRO WF-Analizy jest programem dostępnym w dwóch wersjach, w zależności od potrzeb użytkowników, jakimi są różnej wielkości przedsiębiorstwa. Wersja Prestiż obejmuje wszystkie rodzaje analiz i możliwości ich prezentacji, w tej wersji program współpracuje także ze wszystkimi programami z serii WF, również tymi, które zajmują się rozliczeniami płac czy prezentacją obrotów firmy.

 

Nieco mniej możliwości daje wersja Biznes, która jest skierowana do nieco innego segmentu użytkowników, zwykle do mniejszych przedsiębiorstw, które albo są prowadzone jako jednoosobowe firmy, albo nie zatrudniają dodatkowych pracowników. Wersja Biznes nie dokonuje bowiem analiz w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych czy w zakresie księgi podatkowej - program w tej wersji nie obsługuje danych, pochodzących z programów WF-GANG, WF-bEST i WF-KaPer. Ta wersja nie pozwala również na analizę miejsc powstania kosztów.

 

Użytkownicy programu chętnie wykorzystują opcję, która pozwala im na zaimportowanie pokazywanych analiz do programów WF-Mag i WF-FaKir. Ta możliwość dostępna jest w obu wersjach programu.

 

 

Zalety programu:

 • możliwość dokonywania wszechstronnych analiz,
 • czytelna publikacja wyników analiz w postaci tabel przestawnych i wykresów,
 • eksport danych do plików w popularnych formatach,
 • kompatybilność z innymi programami z serii WF,
 • możliwość tworzenia własnych analiz przez użytkowników,
 • wersja Prestiż i Biznes, dopasowane do potrzeb wybranego segmentu klientów.

 

 

Szczegółowe omówienie analiz dynamicznych

 • Pakiet Analizy może służyć zarówno dyrektorom finansowym, jak kierownikom działów sprzedaży czy też różnego rodzaju menedżerom, odpowiadającym za wybraną część sprzedaży czy logistyki. System jest wsparciem dla innych programów, w których można tworzyć raporty - program Analizy nie daje możliwości tworzenia raportów, a zajmuje się analizą danych pod wieloma kątami. Takie analizy nie są dostępne w innych programach. Analizować można zarówno najlepiej czy najgorzej sprzedający się asortymentów towarów, jak i sprzedaż w wybranych punktach sprzedaży, w magazynach czy u handlowców. W podobny sposób można, równie kompleksowo, można analizować koszty zakupu czy sprzedaż we wskazanym okresie.

 

 • Z punktu widzenia użytkownika równie przydatne mogą być analizy dynamiczne. Praca na analizach dynamicznych może wykorzystywać gotowe szablony do analizy i pozwala zapisywać je w niezmienionej postaci, aby w przyszłości je wykorzystać w takiej postaci. Dla niektórych użytkowników jednak dużo wygodniejsze jest samodzielne definiowanie zbiorów na bardzo podstawowym poziomie, aby na drodze kolejnych grupowań, wstępnych analiz i filtrowania danych dokonywać właściwych analiz.

 

 • Na bazie analiz predefiniowanych można w przyszłości dokonywać własnych analiz. Etap korzystania z wcześniej zdefiniowanych analiz jest zalecany przede wszystkim tym użytkownikom, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę z systemem. Dzięki przyjrzeniu się możliwościom, jakie dają analizy znajdujące się w systemie jako standardowa opcja, można w przyszłości tworzyć analizy na własne potrzeby. Twórca systemu zaleca pracę z analizami predefiniowanymi jako sposób na zapoznanie z możliwościami systemu. Analizowane dane można zapisywać na każdym etapie dokonywanej analizy.

 

 • Z kolei praca z samodzielnym tworzeniem analiz w systemie wymaga choćby podstawowej wiedzy z zakresu tabel przestawnych. System tworzy je automatycznie, a twórcy systemu wychodzą z założenia, że nie ma potrzeby, aby zagłębiać się w jej powstawanie. Daleko ważniejsze jest zrozumienie, jak wielopoziomowo działa analiza w systemie.

 

 • Cała obsługa systemu opiera się na wykonywaniu określonych operacji w oknie przeglądarki. Zaciągnięte ze wskazanego pliku dane pojawiają się w postaci kategorii po prawej stronie ekranu. Już na tym etapie użytkownik może decydować, jakie informacje będą mu potrzebne do dalszej analizy danych. Na tym etapie należy jedynie pamiętać o tym, że każda kategoria ma kilka poziomów - w przypadku daty można wskazywać konkretne okresy (rok, miesiąc, tydzień, dzień), z kolei artykuł, czyli towar sprzedawany, ma nie tylko nazwę, ale może reprezentować także asortyment, producenta, indeksy handlowe i katalogowe czy wyróżnik lokalizacyjny. W zależności od tego można dokonać kompleksowej analizy sprzedażowej w wybranym okresie.

 

 • System WAPRO Analizy stanowi doskonałe narzędzie dla wszystkich, którzy pragną sprawować kompleksową kontrolę nad prowadzoną firmą.

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać