Instrukcja instalacji programów Asseco WAPRO

Instalacja programów Asseco WAPRO.

  • Instalator programu można pobrać ze strony: http://eimag.pl/downloads/
  • Plik instalacyjny nazywa się PobieranieWAPRO.exe.
  • Po uruchomieniu pobranego pliku ukaże się nam ekran umożliwiający wybór programu. Należy zaznaczyć opcję z interesującym nas programem oraz Zainstaluj najnowszą wersję Microsoft SQL Server Express wspieraną przez system operacyjny. Następnie klikamy przycisk "Dalej".

pobieranie

Wybór programów do instalacji

  • Na kolejnym ekranie zostaną wyświetlone wybrane przez nas moduły gotowe do instalacji. Aby rozpocząć instalację klikamy Dalej.

pobieranie

Zatwierdzenie wyboru

pobieranie

Proces instalacji

  • Na następnym ekranie pojawi się komunikat dotyczący systemu zarządzania bazą dancyh SQL Server. Wyświetlone dane logowania należy zapisać.

sql server dane

Dane logowania SQL Server

  • Następnie automatycznie pojawi się ekran instalacyjny programu. W tym wypadku to będzie WF-Mag.

instalator

Instalator WF-Mag

  • Podczas instalacji należy zaakceptować licencję, wybrać miejsce instalacji oraz wskazać SQL Server.

umowa licencyjna

Umowa licencyjna

miejsce instalacji

Miejsce instalacji

wybor sql

Wybór serwera SQL

  • Po zakończeniu instalacji pojawi się świadczący o tym komunikat.

koniec instalacji

Koniec instalacji

  • Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać po instalacji programu, jest dodanie nowej firmy. W tym celu trzeba uruchomić program WF-Mag. Do programu logujemy się na użytkownika Admin. Pole Hasło pozostawiamy puste. Po zalogowaniu automatycznie pojawi się kreator dodawania nowej firmy.

logowanie do programu

Logowanie do programu

dodawanie nowej firmy

Dodawanie nowej firmy

Wykonanie powyższych operacji skutkuje poprawnym zainstalowaniem programu

Kontakt

eIMAG ul. Zgoda 14/5 60-128 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać