Konfiguracja integratora PrestaShop z WF-Mag w wersji 1.01

Wersja Biznes

Zakładka „Artykuły”

konfiguracja_integrator_presta_artykulyW tym oknie konfigurujemy opcje dotyczące eksportowania produktów z WF-Mag’a do sklepu. W poszczególnych polach określamy:

 • „Nazwe produktu z sklepu pobieraj z:” – określa z jakiego pola lub kombinacji pól pobierana ma być nazwa produktu
 • „Opis pobieraj z pola” – określa z jakiego pola pobierany jest pełny opis
 • „Krótki opis pobieraj z:” – wskazuje pole, z którego pobierany jest skrócony opis produktu
 • „Indeks pobieraj z:” – określa, z którego pola wartość zostanie wysłana na sklep jako indeks produktu, czyli inaczej jego numer referencyjny
 • „Kod EAN13” – decyduje czy kod kreskowy z WF-Mag’a ma być przenoszony do produktu w sklepie
 • „Wyświetl ikonę ‚wyprzedaż’ dla ‚Tak’ z pola:” – w przypadku, gdy produkt ma zostać oznaczony na sklepie jako wyprzedaż, moduł będzie sprawdzać wartość z wyznaczonego pola dodatkowego
 • „Przyjazny URL pobieraj z:” – przyjazny URL to adres strony danego produktu widoczny w pasku przeglądarki, np. dla produktu „kozaki” w kategorii „buty”, może on wyglądać następująco: www.moj-sklep.pl\buty\kozaki. Tutaj wyznaczamy z którego pola w WF-Mag’u ma być pobierane rozszerzenie domeny sklepu. Aby poprawnie wyświetlać przyjazny URL, należy włączyć ich obsługę. Można to zrobić w panelu administracyjnym, wchodzą do zakładki „Preferencje” → „SEO i URL” i zaznaczając opcję „Przyjazne adresy URL” na „Tak”.
 • „Producenta pobieraj z:” – określa pole, z którego pobierana ma zostać nazwa producenta dla produktu
 • „Cene pobieraj z ceny:” – wyznacza jakiego typu cenę ma pobierać moduł jako cenę brutto widoczną na sklepie
 • „Magazyny” – w tym polu określamy wyznaczamy magazyn, z którego artykuły będą widoczne w module oraz przesyłane na sklep. Również możemy wybrać, czy stany magazynowe będą pobierane tylko z jednego magazynu, czy będą sumowane z kliku
 • „Zdjęcia” – tutaj określamy opcje dotyczące zdjęć przysłanych do sklepu, są to:
  • jakość zdjęcia – w skali 0-100, gdzie 0 to najgorsza jakość, ale za to najmniejszy możliwy rozmiar pliku, a 100 to najlepsza jakość, lecz największy rozmiar pliku.
  • Domyślna aktualizacja zdjęć.
  • Opcja zmniejszania zdjęć wraz z wyborem domyślnego rozmiaru
 • „Usługe Transportowa dodawaj jako:” – Dodaje do sklepu konkretną usługę transportową związaną z firmą kurierską. Można dodać tylko te usługi transportowe, które są dodane w WF-Mag’u.

 

Zakładka „Kategorie”

konfiguracja_integrator_presta_kategorieW tej zakładce mamy jedną opcje do wyboru:

 • „Synchronizuj kategorie”- decyduje, czy kategorie mają się automatycznie aktualizować

 

Zakładka „Podatki”

konfiguracja_integrator_presta_podatkiW tej zakładce synchronizujemy podatki w WF-Mag’u (po lewej) z podatkami zdefiniowanymi na sklepie (do wybrania z rozwijanej listy po prawej). Po zmianie ustawień naciskamy „Zapisz”. Podatki w sklepie możemy dodać i edytować w panelu administracyjnym sklepu w zakładce „Lokalizacja” → „Podatki”).

 

Zakładka „Statusy Zamówień”

konfiguracja_integrator_presta_statusyNależy także skojarzyć statusy zamówień z WF-Mag’a (z prawejstrony) ze statusami w sklepie (z lewej strony). Po zmianie ustawień naciskamy „Zapisz”. (Statusy zamówień w sklepie znajdują się w panelu administracyjnym w zakładce „Zamówienia → „Statusy”).

 

Zakładka „Języki”

konfiguracja_integrator_presta_jezykiW tej zakładce wybieramy domyślny język sklepu.

 

Zakładka „Obsługa błędów”

konfiguracja_integrator_presta_bledyW tej zakładce wybieramy, czy i jakie błędy mają być wysyłane do producenta integratora.

 

Zakładka „Licencja”

konfiguracja_integrator_presta_licencjaW zakładce „Licencja” możemy zmienić domenę sklepu, z którym ma współpracować moduł oraz klucz API do PrestaShop niezbędny do poprawnego działania integratora. Po zmianie ustawień naciskamy „Zapisz”. (Klucz API sklepu możemy znaleźć w panelu administracyjnym w zakładce „Parametry zaawansowane” → „Usługi internetowe”). Po pełnej konfiguracji, możemy przejść do pracy z integratorem. Dane opcje możemy w każdym momencie zmienić

 

 

Wersja Prestiż

Zakładka „Cechy”

konfiguracja_integrator_presta_cechy

Cechy produktu są dostępne w jego opisie i przydają się szczególnie przy filtrach produktów na stronie kategorii w sklepie. Są to np. procesor, lub materiał wykonania. Nie wpływają one na stany magazynowe. Produkt może posiadać tylko jedną wartość każdej z cech. W tej zakładce decydujemy z jakiego pola w WF-Mag’u (po prawej stronie w liście rozwijanej) moduł ma pobierać wartość konkretnej cechy produktu w sklepie (z lewej strony). Możliwe jest definiowanie wartości konkretnych cech w Edytorze HTML (szczegółowy opis Edytora HTML znajduje się w punkcie 8). W tym celu dla każdej z cech należy wybrać opcję „Edytor”. Po zmianie ustawień naciskamy „Zapisz”.(W sklepie cechy produktów oraz ich wartości możemy dodawać lub edytować w panelu administracyjnym w zakładce „Katalog” → „Cechy”)

 

Zakładka „Atrybuty”

konfiguracja_integrator_presta_atrybuty

Atrybuty to inaczej warianty konkretnego produktu, które wpływają na stany magazynowe. Są to np. kolor lub rozmiar. W WF-Mag’u każdy wariant produktu jest dodawany jak oddzielny artykuł, natomiast w bazie danych PrestaShop, do jednego produktu dopisujemy wartości jego atrybutów oraz ich stany magazynowe. W tej zakładce decydujemy z jakiego pola w WF-Mag’u (z prawej strony w liście rozwijanej) moduł ma pobierać wartość atrybutu (z lewej strony) konkretnego produktu. Możliwe jest dodawanie wartości atrybutów dla konkretnych produktów z poziomu Edytora HTML (szczegółowy opis Edytora HTML znajduje się w punkcie 8). W tym celu należy dla wszystkich atrybutów w sklepie wybrać z listy opcję „Edytor”). Po zmianie ustawień naciskamy „Zapisz”. (W sklepie atrybuty i ich możliwe wartości możemy dodawać lub edytować w panelu administracyjnym w panelu w zakładce „Katalog” → „Atrybuty i wartości”).

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać