WAPRO_wydania_png

Opis wdrożenia

Moduł Wydań to aplikacja współpracująca z WF-Mag Prestiż. Głównym celem aplikacji jest usprawnienie i nadzorowanie prac magazynowych. Aplikacja pomaga zwiększyć efektywność prac na magazynie.
Opis rozwiązania

Moduł Wydań Magazynowych ma na celu usystematyzowanie pracy na magazynie. W dużej mierze usprawnia procesy przygotowania, pakowania i wysyłania towarów. Pozwala analizować trasy i zarządzać nimi. Jednocześnie daje możliwość kontroli pracowników pakujących poszczególne zamówienia i tworzenie systemów premiowania.
Budowa "Modułu Paczkowania"

Opis głównych klas aplikacji:

 • Logowanie - klasa odpowiedzialna za nadzorowanie użytkowników i ich uprawnienia. Autoryzacja odbywa się przy użyciu:
  • kart pracowniczych (we wdrożeniu użyto istniejących kart zbliżeniowych)
  • loginu i hasła
 • Wydanie Magazynowe - główna klasa zarządzająca obiegiem dokumentów.
 • Podgląd Dokumentów - umożliwia podgląd dokumentów
 • Czytnik kart Roger - umożliwia autoryzacje przy pomocy urządzenia Roger RUD-2
 • komentarze - pozwalają komentować bieżącą pracę
 • statystyki - statystyki aplikacji
 • Rozładowanie - zarządza Przychodem Magazynowym
 • Analiza Tras - podgląd i analiza tras kierowców i kurierów
 • Zarządzanie trasami - przypisanie oraz edycja kierowcy do dokumentu WZ
 • Etykiety - tworzenie etykiet na palety oraz kartony
 • PDF – opcja eksportu danych do formatu PDF

Budowa Modułu Wykonywalnego drukującego Dokumenty WZ wraz z kodem kreskowym:

 

Przykładowy Dokument WZ

ryc.1 Przykładowy Dokument WZ z kodem kreskowym EAN-13

 

Opis teoretyczny

W celu sprawnego wydania każdy dokument ma przypisany jeden ze stanów:

 • Oczekuje - stan w którym dokument czeka na rozpoczęcie wydania magazynowego
 • Odkładanie - stan w którym pracownik magazynu odkłada dany towar z półek do koszyka
 • Sprawdzanie - stan w którym towar czeka na rozpoczęcie sprawdzania
 • Koniec Sprawdzania - stan gdzie uprawniony pracownik magazynu sprawdza towar odłożony z zamówieniem
 • Pakowanie - stan w którym towar czeka na spakowanie
 • Koniec Pakowania - stan w którym pracownik pakuje towar do kartonów
 • Do wysyłki - stan w którym towar czeka na przydzielenie kierowcy oraz jego odjazd
 • Zrealizowane - Stan w którym Wydanie Magazynowe zostało zrealizowane
 • Wstrzymane - Stan wyjątkowy w którym dany dokument nie może być realizowany w danej chwili np. z powodu braku asortymentu.

Budowa Aplikacji

Poruszanie się po aplikacji jest intuicyjne. Liczba ingerencji użytkownika została zredukowana do minimum. Każdy ze stanów posiada osobną zakładkę.
Zmiana stanu odbywa się po autoryzacji pracownika na podstawie kart zbliżeniowych lub login'u i hasła.

 

Główne Okno Aplikacji

ryc.2 Główne Okno Aplikacji Stan: "Oczekuje"

 

 

Główne Okno Aplikacji

ryc.3 Główne Okno Aplikacji Stan: "Koniec Pakowania"

 

 

Podgląd Dokumentu

ryc.4 Podgląd Dokumentu

 

 

Okno Analizy Tras

ryc.5 Okno Analizy Tras

 

 

Okno Edycji Kierowcy

ryc.6 Okno Edycji Kierowcy, umożliwia ono przypisanie kierowcy do danego produktu

 

 

Arkusz Wyjazdów Dokument PDF

ryc.7 Arkusz Wyjazdów Dokument PDF

 

 

Arkusz Wyjazdów Dokument PDF

ryc.8 Arkusz Wyjazdów - Etykieta produktu

 

Technologia

plikacja współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi:

 • czytnik kodów kreskowych
 • Roger RUD-2 czytnik kart zbliżeniowych
 • ustawianie uprawnień pracowników

Aplikacja obiektowa napisana w języku C# oparta na architekturze .NET Framework v2.0.

Istnieje szeroka możliwość rozbudowy aplikacji na potrzeby danej firmy.

Możliwość rozbudowy aplikacji do innych urządzeń zewnętrznych.

Korzyści

 • Usprawnienie i automatyzacja prac na magazynie
 • Kontrola aktualnego stanu zamówień i stopnia ich realizacji
 • Planowanie tras, analizowanie i zarządzanie nimi
 • Pełen nadzór nad użytkownikami i ich uprawnieniami
 • Bezpośrednie tworzenie etykiet do spakowanych przesyłek
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów
 • Możliwość eksportu danych do formatu PDF

Wymagania techniczne i systemowe

Asseco WAPRO WF-Mag:

 • WF-Mag dla Windows PRESTIŻ v 7.70.0 lub nowsza

System operacyjny:

 • Komputer
 • Microsoft Windows z NET Framework v2.0.
 • Stałe łącze internetowe o przepustowości min. 512 Kb/s
 • Dostęp do bazy danych

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać