iMAGfarmacjapng

Moduł obsługi farmacji - Opis wdrożenia

Specjalne dostosowanie programu WF-Mag dla Windows do wymogów związanych z potrzebami firm z branży farmaceutycznej w szczególności zaawansowana ewidencja stanów według numerów seryjnych i terminów przydatności. Rozwiązanie pozwala również na generowanie raportów kwartalnych xml zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia oraz faktur sprzedaży zgodnych z wymogami GIF.

Opis rozwiązania

Branża farmaceutyczna jest dość specyficzna, cechuje się wieloma restrykcyjnymi wymogami związanymi z obrotem lekami, jak i ich przechowywaniem. W celu zoptymalizowania pracy oprogramowanie wymagało dodania szeregu nowych pól, by umieścić szczegółowe dane; przykładowe z nich to: nazwa powszechna, nazwa produktu, postać, dawka, opakowanie, podmiot, producent, kraj wytwarzania, temperatura przechowywania.

Moduł obsługi farmacji - pola dodatkowe
Rys.1. Przykładowe pola dodatkowe: producent, kraj wytworzenia, temperatura przechowywania.

Dzięki przystosowaniu do potrzeb wynikających ze specyfiki branży program jest bardziej funkcjonalny, a co za tym idzie może być pełniej wykorzystywany.
Nastąpiło także dostosowanie oprogramowania do nowych wymogów Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne), które nakazują hurtowniom farmaceutycznym generowanie kwartalnego raportu obrotu lekami do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wykonano specjalne wersje raportów zgodne z wymogami nakazującymi generowanie raportów w formie komunikatu elektronicznego (stosownie do wzoru z Zarządzenia). Konieczne było stworzenie podziału na typy odbiorców.

Moduł obsługi farmacji - - raport kwartalny XML
Rys. 2. Przykładowy raport kwartalny XML

Kolejnym dostosowaniem jest wzór faktury sprzedaży stworzony zgodnie z wytycznymi GIF. Na dokumencie znajdują się m.in. pola: producent, kraj wytworzenia, temperatura przechowywania, okres ważności, seria.
Faktury GIF dostępne są w językach:
- angielskim,
- niemieckim,
- rosyjskim.
Wszystkie elementy pobierane są do dokumentu również w odpowiednim języku.

Moduł obsługi farmacji - Przykładowa faktura
Moduł obsługi farmacji - Przykładowa faktura (strona 2)
Rys. 3. Faktura sprzedaży zgodna z GIF (strona 1 i 2)

Program pozwala na filtrowanie wg numeru serii czy daty ważności - funkcjonalność niezwykle użyteczna i pożądana w branży farmaceutycznej.

Moduł obsługi farmacji - filtrowanie wg numeru serii
Rys. 4. Filtrowanie wg nr serii.

Filtrowanie po numerze serii jest możliwe również w historii przychodów i rozchodów, dzięki czemu użytkownik wie dokładnie co działo się z konkretnym towarem.

Moduł obsługi farmacji - HISTORIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW dla konkretnego nr serii
Rys. 5. Historia przychodów i rozchodów – filtrowanie po numerze serii.

Również raporty stanów magazynowych można wykonywać na podstawie nr serii, których często pod jednym indeksem katalogowym znajduje się kilka.

Moduł obsługi farmacji - raport stanów magazynowych
Rys. 6. Raport stanów magazynowych z rozbiciem na nr serii.

Kolejna funkcjonalnością jest wiekowanie dostaw po numerach serii. Poniżej przykładowy raport wiekowania, dostępny już w standardowej wersji WF-MAG Prestiż od numeru 7.71.8.

Moduł obsługi farmacji - wiekowanie dostaw
Rys. 7. Wiekowanie dostaw po numerach serii.

Do potrzeb lepszego administrowania terminem przydatności poszczególnych numerów seryjnych utworzony został raport wiekowania z sumowaniem stanów dla poszczególnych numerów seryjnych.

Technologia
Raporty modułu obsługi farmacji stworzone zostały wg standardów Cristal Reports współpracujących z WF-Magiem.
Aplikacja obiektowa napisana w języku VB oparta na architekturze .NET Framework v2.0.
Istnieje szeroka możliwość rozbudowy aplikacji na potrzeby danej firmy.
Korzyści
- Program w pełni dostosowany do wymogów Ministra Zdrowia
- Szybkie i łatwe generowanie kwartalnego raportu obrotu lekami w formacie XML
- Pełne informacje o asortymencie dzięki wielu polom dodatkowym
- Drukowanie faktur zgodnie z wymogami GIF
- Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta
- Możliwość bardzo szczegółowego filtrowania (nr serii, data ważności)
- Raport stanów magazynowych z rozbiciem na nr serii

Kontakt

eIMAG ul. Zgoda 14/5 60-128 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać