WAPRO_montaz_png

Moduł "Montaż"

Moduł „Montaż” służy do zarządzania zleceniami i projektami. Program umożliwia szczegółowe protokołowanie zleceń oraz ich rozliczanie. Ponadto zapewnia kontrolę nad tym, co zostało zakontraktowane a co dodatkowo zamówione. Jego zaletą a także przewagą nad innymi programami jest możliwość wglądu w koszty danego zlecenia. Dzięki temu klient otrzymuje fakturę z zamawianą przez siebie usługą, a wykonawca może zobaczyć jakie były składowe koszty tejże usługi.

Program korzysta z tej samej bazy danych co WF-Mag. Podczas pierwszego uruchomienia należy podać dane dostępowe do bazy danych programu WF-Mag, a także docelową firmę i magazyn.

 

okno logowania programu montaż

ryc. 1 Konfiguracja połączenia z bazą danych

 

Po poprawnym połączeniu z bazą danych pojawi się główne okno programu.

 

Główne okno programu Montaż

ryc. 2 Główne okno programu

 

W górnej części okna są umiejscowione przyciski służące do podstawowych operacji na zleceniach – Dodaj, Edytuj, Usuń oraz Zmień status. Z lewej strony przyciski oznaczone kolorem czerwonym służą do podglądu statusu, w jakim znajduje się dane zlecenie. Poniżej znajduje się kolejne menu o nazwie „Towary” - zawiera ono przyciski oznaczone na zielono. Przycisk „Wszystkie” wyświetla towary ze wszystkich zleceń. Na tym etapie możemy połączyć pozycję z danego zlecenia z artykułem z programu WF-Mag. Przycisk „DO ZAMÓWIENIA” pokazuje pozycje zlecenia, których brak na stanie i należy je zamówić. Przycisk „ZAMÓWIONY” pokazuje pozycje zlecenia, które zostały zamówione.

 

Dodawanie nowego zlecenia

ryc. 3 Dodawanie nowego zlecenia

 

 

Główne okno programu Montaż

ryc. 4 Podczas dodawania nowego zlecenia jest możliwość pobrania ceny z WF-Maga

 

 

Główne okno programu Montaż

ryc. 5 Okno wyboru kotrahenta - podczas dodawania nowego zlecenia, po kliknięciu w pole "Kontrahent", pojawi się okno z listą kontrahentów z WF-Maga

 

 

Edycja zlecenia

ryc. 6 Edycja zlecenia - gdy zlecenie posiada status "W REALIZACJI", to podczas jego edycji możemy wygenerować wiadomość e-mail z tym zleceniem

 

 

Kompozycja wiadomości e-mail

ryc. 7 Kompozycja wiadomości e-mail

 

 

Edycja zlecenia

ryc. 8 Edycja zlecenia - gdy zlecenie posiada status "ZREALIZOWANE", to podczas jego edycji możemy wygenerować fakturę.

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać